Экзамен - Страница 1617

0

Развитие на семейния бизнес чрез коопериране

17 Май 2014 / Экзамен
Научно изследване на тема “Развитие на семейния бизнес чрез коопериране” с ръководител доц. д-р Тихомир Пелов Главната цел на научната разработка в нейния завършен вид е да се анализират различни...
0

Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за в

17 Май 2014 / Экзамен
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-1.1.03 „РАЗВИТИЕ НА СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ” /въпроси с номера...