Экзамен - Страница 1617

0

Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за в

17 Май 2014 / Экзамен
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-1.1.03 „РАЗВИТИЕ НА СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ” /въпроси с номера...
0

Развитие на сътрудничеството между Министерството на труда и соц

17 Май 2014 / Экзамен
Развитие на сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика и Международната организация по миграция (МОМ) 1. Министерството на труда и социалната политика започва партньорството си с МОМ при реализиране...