Производството е образувано по искова молба, подадена от зад бул

намира следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от ЗАД Булстрад В. И. Груп, ЕИК 000694286, седалище и адрес на управление С., Р. Триадица, пл.Позитано 5, представлявано от Р. И. Я., ЕГН *, против З. И. Б., ЕГН *, адрес Б. Същата е предявена във връзка с подадено от длъжника в заповедно производство в срок възражение, като се иска да се установи наличието на претендирани спрямо ответника парични вземания — главница от 602.55 лв. (шестстотин и два лева и петдесет и пет стотинки), представляваща изплатено обезщетение по застраховка гражданска отговорност по повод причинено от г-жа Б. ПТП на 05.12.2008 г., мораторна лихва от 42.06 лв. (четиридесет и два лева и шест стотинки) за периода 23.12.2008 г. — 25.06.2009 г., законната лихва върху главницата, считано от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение — 25.06.2009 г., до изплащането на главницата, както и сторените разноски от 230 лв. (двеста и тридесет лева). Представят се документи.

Изпълнена е процедурата по чл.131 ГПК. В законоустановения срок е постъпил отговор от ответника, който оспорва претенциите на ищеца.

Исковете са допустими, поради което следва да бъдат разгледани по същество.

Съдът счита, че претенциите, които са с правни основания чл.422 вр. чл.415 ГПК вр. чл.274, ал.1, т.1, предл.последно от Кодекса за застраховането и чл.86, ал.1, изр.1 ЗЗДог, се явяват неоснователни, с оглед на събраните в хода на настоящия съдебен процес доказателствени материали.

Видно от протокол за ПТП № 1155334, съставен на 05.12.2008 г. в 18.30 ч. /лист 13 от делото/, на същата дата, около 07.00 ч., в Б., пред блок № 1. в ж.к.Е., г-жа З. И. Б., управлявайки лек автомобил Форд Мондео, водещ се на името на нейния съпруг С. Г. Б., при извършване на маневра движение на заден ход, не се уверила, че пътят зад автомобила е свободен, и ударила паркирания лек автомобил Рено 19, собственост на А.Д. К., реализирайки ПТП с материални щети. Въпросният протокол е подписан от двамата участници в ПТП без възражения. В него е отразено обстоятелството, че г-жа Б. не е била изпробвана за употреба на алкохол, наркотично вещество или негов аналог, но не е посочена причината за това нейно неизпробване.

Съпругът на ответницата имал валидна застраховка гражданска отговорност при ищеца и въз основа на нея ЗАД Булстрад В. И. Груп изплатило на представител на собственика на повредения автомобил обезщетение от 602.55 лв. (лист 17 от делото).

Спрямо ответницата било взето административнонаказателно отношение. Издадено било наказателно постановление, с което за нарушението на чл.40, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата — движение на заден ход, без да се е убедила, че пътят зад нейното ППС е свободен, й била наложена глоба от 20 лв. Като необжалваемо, въпросното наказателно постановление влязло в сила на 08.04.2009 г. /лист 34 от делото/.

Съгласно писмо от І-во РУМВР Б. (лист 33 от делото), сигналът за станалото ПТП постъпил там в 14.00 ч. на 05.12.2008 г., подаден от г-н С.Г./Б. Самото ПТП било настъпило около 07.00 ч. на същата дата, което била причината за неизпробването на ответницата за употреба на алкохол, наркотично вещество или негов аналог.

Ответницата признава, че е причинила процесното ПТП и че щетите от него са в размера, изчислен от застрахователя.

Според В. К. М., който е съставител на протокола за ПТП, на датата, на която настъпило произшествието, той бил на специализирана акция извън града; дежурният му подал сигнала за настъпилото ПТП към 18.15 ч.; към 18.30 ч. М. посетил произшествието; на място видял два автомобила с водачи; водачите били жени; произшествието било настъпило в 07.30 ч., а Милев посетил мястото едва в 18.30 ч. и нямал право да изпробва г-жа Б. за употреба на алкохол.

Свидетелят Б., съпруг на г-жа Б., разказва, че тогава тя тръгнала сутринта към седем без нещо на работа; след няколко минути му звъннала, че е ударила кола на паркинга; той веднага реагирал, отишъл на място и видял, че тя действително е ударила кола; започнал да звъни на полицията; направил доста опити, давало му «свободно», никой не му вдигал; изчакали 15-20 минути пред блока; видяли, че от другия вход излиза жена, която тръгнала към ударената от З. кола; попитали я дали е нейна, тя казала, че е нейна; после С. пак се опитал да се обади на полицията и пак давало «свободно»; двете жени бързали за работа и се постигнала устна уговорка после да попълнят заедно двустранен протокол; после С. заминал на работа; там се консултирал с колегите си и решил, че все пак по-добре е да си дойде полицията; към 12.30 ч. по време на обедната му почивка пак се обадил на полицията и им казал какво е станало; чакал до 14.00 ч.; отново се обадил към 14.00 ч.; полицаите му казали да изчака и че ще изпратят кола; тогава С. оставил съпругата си да чака полицаите пред блока; тя после му се обадила и казала, че никой не идва; С. пак им се обадил; те пак казали, че ще изпратят кола и да се стои там; до 18.30 ч. С.им се обадил по телефона още 3-4 пъти и най-накрая дошла кола; при едно от позвъняванията един от полицаите му казал, че имат много произшествия и много работа и затова не могат да изпратят кола; полицаите дошли пред блока чак в 18.30 ч. и съставили протокол за ПТП-то; на съпругата му съставили и акт за установяване на нарушение на Закона за движението по пътищата; тя била там; цял следобяд тя с детето им стояла отвън да чака полицаите; другата водачка — С., и тя от 17.30 ч. стояла отвън заедно с тях; съпругата му не употребявала алкохол; тогава детето им било малко — на 2 годинки.

Водачът на ударения автомобил — С.Д. К., съобщава, че на процесната дата тръгвала за работа сутринта; когато се приближила до автомобила, видяла, че вратата на колата е счупена; другата водачка и съпругът й били там и звънели на полицията, никой не им вдигнал; тримата седяли така пред блока около половин час; жените трябвало да тръгват за работа и затова се разбрали, че ще си напишат взаимно протоколи, после отишли на работа, защото полицията не дошла; към 10.00 ч. й позвънил съпругът на З. и я убедил, че все пак е по-добре да се викне полиция, тя се съгласила; към 14.00 ч. пак й позвънил и казал, че полицаите все още ги няма пред блока, казал й, че към 13.30 ч. им е звънял; в 16.00 ч. свидетелката се прибрала от работа и видяла, че полицията все още не била дошла; тогава позвънила на С.; той й съобщил, че полицаите отново са му казали, че ще изпратят кола; полицията дошла едва към 18.30 ч. и направила протокол за станалото ПТП; присъствала и З.; полицаите не я изпробвали за алкохол, като казали, че това е трябвало да стане сутринта; З. и съпругът й им обяснили, че са звъняли сутринта в полицията, но никой не е вдигнал; полицаите тогава дошли толкова късно, защото много техни коли патрулирали по центъра на града — имало някаква акция; когато свидетелката се прибрала от работа, З. и малкото й дете били отвън и чакали да дойде полицията.

Гореизложеното налага следните правни изводи:

Претенциите на ищеца се базират на разпоредбата на чл.274, ал.1, т.1, предл.последно от Кодекса за застраховането. Ищецът твърди, че има право на регрес срещу ответника-причинител на повредите по автомобила Рено, защото Б. виновно се била отклонила от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог.

Според съда, основавайки правото си на регрес на посочената разпоредба на чл.274, ал.1, т.1, предл.последно КЗ, ищецът следваше да докаже наличието на визираната в нея предпоставка, а именно — че ответницата виновно се е отклонила от проверка за алкохол. По аргумент и на чл.226, ал.3 КЗ, съдът приема, че употребявайки в текста на чл.274, ал.1, т.1 КЗ израза «виновно», законодателят е имал предвид такова поведение, за което се следва отговорност по реда на ЗАНН, т.е. тя не е предполагаема, а се следва доказването й по реда на административно-наказателното производство. В случая действително ответницата е санкционирана с наказателно постановление, влязло в сила като необжалваемо, но за съвсем друго нарушение — движение на заден ход, без да се е убедила, че пътят зад нейното ППС е свободен (чл.40, ал.1, предл.1 от Закона за движението по пътищата), а не за отклоняване от проверка за алкохол, и то това друго нарушение е допуснато от нейна страна не умишлено, а по непредпазливост.

Отделно от това, в протокола за ПТП, който е официален удостоверителен документ, не е оспорен от страните по делото и се ползва с формална доказателствена сила, не е отразено отклоняване на ответницата от проверка за алкохол. Такова отклоняване не се доказа и от събраните в хода на процеса свидетелски показания. Предвид обстоятелството, че двете водачки са постигнали съгласие да попълнят своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие — чл.123, ал.1, т.3, б.б ЗДвП, за тях не е съществувало задължението да не напускат мястото на ПТП-то, още повече, че наистина гражданите не са длъжни безкрайно да чакат органите на полицията, които в дадения случай са били ангажирани с мащабна акция и са закъснели с цели няколко часа.

С оглед на изложеното исковете трябва да се отхвърлят.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от ЗАД Булстрад В. И. Груп, ЕИК 000694286, седалище и адрес на управление С., Р. Триадица, пл.Позитано 5, представлявано от Р. И. Я., ЕГН *, срещу З. И. Б., ЕГН *, адрес Б., ж.к.Е. с които се претендира да бъде признато за установено в правоотношенията между тях, че З. И. Б. дължи на ЗАД Булстрад В. И. Груп паричните суми, за които е била издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 ГПК по частно гражданско дело № 1451/2009 г. на Районен съд Б., а именно: главница от 602.55 лв. (шестстотин и два лева и петдесет и пет стотинки), представляваща изплатено обезщетение по застраховка гражданска отговорност по повод причинено от г-жа Б. ПТП на 05.12.2008 г., мораторна лихва от 42.06 лв. (четиридесет и два лева и шест стотинки) за периода 23.12.2008 г. — 25.06.2009 г., законната лихва върху главницата, считано от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение — 25.06.2009 г., до изплащането на главницата, както и сторените разноски от 230 лв. (двеста и тридесет лева).

ОСЪЖДА ЗАД Булстрад В. И. Груп, ЕИК 000694286, седалище и адрес на управление С., Р. Триадица, пл.Позитано 5, представлявано от Р. И. Я., ЕГН *, да заплати на З. И. Б., ЕГН *, адрес Б. разноските, направени от нея по настоящото дело — 200 лв. (двеста лева) адвокатско възнаграждение.

На страните по делото да се връчат копия от настоящия съдебен акт, който може да бъде обжалван от тях пред Окръжен съд Б., чрез Районен съд Б., в двуседмичен срок от връчването.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Внимание, только СЕГОДНЯ!