Разредне старешине и бројно стање ученика у школској 20092010.

РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ И БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. године

Име и презиме наставника

Место

Разред и одељење

Број ученика

ЧИСТА ОДЕЉЕЊА

1.

Дана Стојановић

Баточина

I1 целод.

21

Мирјана Јанкоски

Баточина

I1— целод.

2.

Драгана Крстић

Баточина

I2

32

3.

Драгица Митић

Баточина

I3

32

4.

Оливера Ђокић

Баточина

II1 целод.

26

Милијана Петровић

Баточина

II1-целод.

5.

Милан Марковић

Баточина

II2

24

6.

Мирјана Павловић

Баточина

II3

24

7.

Жаклина Јевтић

Баточина

III1

24

8.

Драгица Прешић

Баточина

III2

22

9.

Горица Добричић

Баточина

III3

23

10.

Љиљана Трунић

Баточина

IV1

24

11.

Душанка Стојановић

Баточина

IV2

23

12.

Виолета Николић

Баточина

IV3

25

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА

13.

Милена Милошевић

Доброводица

I, II, III и IV

1+5+5+2=13

14.

Драган Јевтић

Црни Као

II и IV

8+3=11

15.

Снежана Станојевић

Црни Као

I и III

2+7=9

16.

Светлана Милојевић

Кијево

I, II, III и IV

4+1+4+5=14

1.

Снежана Голубовић

Баточина

V1

32

2.

Марија Милутиновић

Баточина

V2

31

3.

Јадранка Вељковић

Баточина

V3

33

4.

Биљана Мрдаковић

Баточина

VI1

24

5.

Миомир Станковић

Баточина

VI2

26

6.

Верица Биочанин

Баточина

VI3

26

7.

Лелица Николић

Баточина

VII1

30

8.

Ненад Мркаљ

Баточина

VII2

33

9.

Марина Ковановић

Баточина

VII3

32

10.

Биљана Николић

Баточина

VIII1

25

11.

Александра Младеновић

Баточина

VIII2

25

12.

Станоје Стојановић

Баточина

VIII3

26

Име и презиме наставника

Место

Разред и одељење

Број ученика

ОДЕЉЕЊА У БАДЊЕВЦУ

1.

Милосав Ранитовић

Бадњевац

I

9

2.

Горица Младеновић

Бадњевац

II

11

3.

Лидија Цалић

Бадњевац

III

5

4.

Љиљана Крстић

Бадњевац

IV

7

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА

5.

Гордана Миленковић

Жировница

I и III

9+2=11

6.

Мирјана Димић

Жировница

II и IV

4+3=7

7.

Зоран Голубовић

Милатовац

III и IV

4+5=9

8.

Милка Петровић

Милатовац

I и II

2+5=7

9.

Драганка Јанковић

Прњавор

I, II, III и IV

4+2+7+3=16

9.

Марија Јовић

Бадњевац

V

18

10.

Иван Иветић

Бадњевац

VI

25

11.

Снежана Иветић

Бадњевац

VII

23

12.

Живорад Братковић

Бадњевац

VIII

24

ОДЕЉЕЊА У БРЗАНУ

1.

Весна Маринковић

Брзан

I и IV

5+8=13

2.

Зора Милојевић

Брзан

II

14

3.

Душица Радосављевић

Брзан

III

8

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА

4.

Драгана Нешић

Солило

I и III

1+10=11

5.

Верица Гајић

Солило

II и IV

4+8=12

1.

Драгослав Јовановић

Брзан

V

16

2.

Јелена Грбовић

Брзан

VI

17

3.

Јелена Милошевић

Брзан

VII

14

4.

Саша Голубовић

Брзан

VIII

23

У К У П Н О

990

Укупно ученика у Матичној школи у Баточини у предметној и разредној настави са издвојеним четвороразредним школама које јој територијално припадају у Доброводици, Кијеву, Градцу и Црном Калу је 690.

Укупно ученика у Бадњевцу у предметној и разредној настави са издвојеним четвороразредним школама које јој територијално припадају у Жировници, Милатовцу и Прњавору је 172.

Укупно ученика у Брзану у предметној и разредној настави са издвојеном четвороразредном школом у Солилу која јој територијално припада је 128.

У млађим разредима има укупно 487 ученика у 30 одељења, док је у 20 одељења старијих разреда укупно 503 ученика.

Укупно у школи наставу похађа 990 ученика у 50 одељења.

разред – 121 ученика

разред – 127 ученика

разред – 123 ученика

разред – 116 ученика

разред – 130 ученика

разред – 118 ученика

разред – 133 ученика

разред – 123 ученика

РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ И БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ШКОЛСКЕ 2008/2009. године

Име и презиме наставника

Место

Разред и одељење

Број ученика

ЧИСТА ОДЕЉЕЊА

1.

Оливера Ђокић

Баточина

I1 целод.

25

2.

Горица Добричић

Баточина

I1— целод.

3.

Милан Марковић

Баточина

I2

25

4.

Мирјана Павловић

Баточина

I3

24

5.

Жаклина Јевтић

Баточина

II1 целод.

26

Драгица Митић

Баточина

II1-целод.

6.

Драгица Прешић

Баточина

II2

21

7.

Милинка Радивојевић

Баточина

II3

26

8.

Љиљана Трунић

Баточина

III1

24

9.

Душанка Стојановић

Баточина

III2

24

10.

Виолета Николић

Баточина

III3

25

11.

Драгана Крстић

Баточина

IV1

24

12.

Зорица Трајковић

Баточина

IV2

28

13.

Дана Стојановић

Баточина

IV3

29

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА

14.

Милијана Петровић

Доброводица

I, II, III и IV

6+5+2+2=15

15.

Мирјана Јанкоски

Црни Као

I и III

7+3=10

16.

Снежана Станојевић

Црни Као

II и IV

7+2=9

17.

Сузана Димитријевић

Градац

IV

4

18.

Светлана Милојевић

Кијево

I, II, III и IV

1+4+6+3=14

1.

Биљана Мрдаковић

Баточина

V1

26

2.

Миомир Станковић

Баточина

V2

27

3.

Верица Биочанин

Баточина

V3

26

4.

Лелица Николић

Баточина

VI1

31

5.

Ненад Мркаљ

Баточина

VI2

33

6.

Марина Ковановић

Баточина

VI3

33

7.

Биљана Николић

Баточина

VII1

26

8.

Александра Младеновић

Баточина

VII2

28

9.

Станоје Стојановић

Баточина

VII3

27

10.

Снежана Голубовић

Баточина

VIII1

28

11.

Марија Милутиновић

Баточина

VIII2

29

12.

Јадранка Вељковић

Баточина

VIII3

30

Име и презиме наставника

Место

Разред и одељење

Број ученика

ОДЕЉЕЊА У БАДЊЕВЦУ

1.

Горица Младеновић

Бадњевац

I

10

2.

Љиљана Крстић

Бадњевац

III

8

3.

Лидија Цалић

Бадњевац

II и IV

8 +5 =13

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА

5.

Гордана Миленковић

Жировница

II и IV

2+5=7

6.

Мирјана Димић

Жировница

I и III

6+3=9

7.

Зоран Голубовић

Милатовац

III и IV

5+3=8

Милка Петровић

Милатовац

I и II

7+4=11

8.

Драганка Јанковић

Прњавор

I, II, III и IV

2+7+4+3=16

9.

Иван Иветић

Бадњевац

V

24

10.

Снежана Иветић

Бадњевац

VI

25

11.

Живорад Братковић

Бадњевац

VII

22

12.

Славка Морача

Бадњевац

VIII

26

ОДЕЉЕЊА У БРЗАНУ

1.

Зора Милојевић

Брзан

I

12

2.

Душица Радосављевић

Брзан

II

8

3.

Весна Маринковић

Брзан

III и IV

8+7=15

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА

5.

Драгана Нешић

Солило

II и IV

10+8=18

6.

Верица Гајић

Солило

I и III

3+8=11

1.

Јелена Грбовић

Брзан

V

15

2.

Јелена Милошевић

Брзан

VI

16

3.

Саша Голубовић

Брзан

VII

20

4.

Драгослав Јовановић

Брзан

VIII

21

У К У П Н О

1004

Укупно ученика у Матичној школи у Баточини у предметној и разредној настави са издвојеним четвороразредним школама које јој територијално припадају у Доброводици, Кијеву, Градцу и Црном Калу је 687.

Укупно ученика у Бадњевцу у предметној и разредној настави са издвојеним четвороразредним школама које јој територијално припадају у Жировници, Милатовцу и Прњавору је 180.

Укупно ученика у Брзану у предметној и разредној настави са издвојеном четвороразредном школом у Солилу која јој територијално припада је 137.

У млађим разредима има укупно 492 ученика у 30 одељења, док је у 20 одељења старијих разреда укупно 512 ученика.

Укупно у школи наставу похађа 1004 ученика у 50 одељења.

разред – 123 ученика

разред – 121 ученика

разред – 121 ученика

разред – 127 ученика

разред – 116 ученика

разред – 139 ученика

разред – 123 ученика

разред – 134 ученика

ПОРОДИЧНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

На подручју општине налази се велики број досељених становника. Највећи број родитеља досељен је из општина Јужне Србије : Власине, Призрена, Врбештице, Раков Дола, Косовске Митровице, Приштине, Гњилана и др.

Важно је напоменути да се после агресије НАТО пакта на нашу земљу у општини Баточина налази велики број расељених лица са Косова.

Приликом уношења података и формирања базе ЕИС дошли смо да следећих података :

Комплетну породицу има 93,8 % ученика, 6,2 % живи у разведеним породицама.

Код оба родитеља живи 92,1 % ученика, код оца или мајке 7,6 %, код рођака 0,2 %

По питању школске спреме родитеља преовладавају родитељи са средњом спремом. Табела је следећа:

ШКОЛСКА СПРЕМА

ОЧЕВИ %

МАЈКЕ %

Нижа спрема

9,4%

14,4 %

Средња спрема

67,5 %

69,9 %

Виша спрема

15,0 %

7,4 %

Висока спрема

8,1 %

8,2 %

Укупни подаци показују да је социјални положај ученика и родитеља повољан. Највећи број ученика живи у комплетним породицама, са родитељима који већином имају средњу стручну спрему и живе у својим кућама.

Материјална примања родитеља су изузетно мала тако да тренутно родитељи имају озбиљне тешкоће у издржавању деце и обезбеђивању основних услова за живот.

Узевши у обзир све услове живота наших ученика, квалификациону структуру родитеља, чест алкохолизам у породицама, непотпуност породица и лош материјални положај, који су у стању да крајње неповољно делују на формирање личности, није никакво чудо што је у школи већи број ученика са проблематичним понашањем. Један број ученика је константно препуштен улици и без икакве контроле и утицаја родитеља, па школа представља једини чиниоц не само у образовању , већ и у васпитавању ових ученика.

Внимание, только СЕГОДНЯ!