Разрешава се любителският риболов през периода на забраната (15

Разрешава се любителският риболов през периода на забраната (15 април- 31 май 2008г.) в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград

баластриерите (язовир “Бистрака” – голямото езерто);

яз. Валата, с. Самоилово, общ. Петрич.

Област Бургас

баластриера “Дупките”, гр. Бургас

Област Варна

яз. Тръстиково;

яз. Николаевка.

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:

землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;

землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш.

стари речни корита на р. Росица:

землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;

землище на с. Михалци, общ. Павликени;

землище на с. Дичин.

баластриери

землище на с. Дичин.

напоителни и отводнителни канали:

местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

Област Видин

яз. Бяла Рада;

яз. Дъбравка, общ. Белоградчик;

р. Тополовец в участъка от моста на главен път Е79 до с. Слана Бара.

Област Враца

яз. Аспарухов вал, общ. Козлодуй;

яз. Бели извор, общ. Враца;

яз. Върбешница, общ. Мездра.

Област Кюстендил

стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

яз. Голем Върбовник, общ. Бобов дол;

яз. Мали Върбовник, общ. Бобов дол;

язовир под с. Самораново, общ. Дупница;

водоеми (2 бр.) преди с. Смочево, общ. Рила.

Област Кърджали

яз. Македонци, общ. Кърджали;

яз. Охлювец, общ. Кърджали.

Област Ловеч

яз Сопот с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ;

яз. Крапец с с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена ;

яз Александрово, с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена;

старо речно корито на р. Осъм в местност “Бибора”, с. Дойренци, общ. Ловеч;

старо речно корито на р. Осъм в местност “Долната воденица”, с. Чавдарци, общ. Ловеч;

стари речни корита на р. Осъм в местност “Старите корита”, гр. Летница, общ. Летница;

яз. Тополовец 1 в землището на гр. Луковит;

яз. Тополовец 2 в землището на гр. Луковит;

горното течение на р. Златна панега, от извора до бента при с. Румянцево, общ. Луковит;

яз. Гаргулица, землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица.

Област Монтана

яз. Огоста в района на баластриерите, с. Горно Церовене;

р. Огоста, от моста на с. Громшин до моста на с.Лехчево;

р. Лом, гр. Лом между двата моста.

Област Пазарджик

баластриера с. Лозен;

баластриера с. Бошуля;

канала на р. Марица при с. Синитево;

водоем в с. Ляхово.

Област Перник

утайници при кв. Калказ, гр. Перник;

рудничните езера в кв. Мошино, гр. Перник;

руднично езеро в с. Рударци;

езеро в с. Драгичево.

Област Плевен

баластриери Витски блата, общ. Плевен;

блатата зад с. Долни Вит и преди с. Сомовит, общ. Гулянци;

водоем Кретско блато, с. Крета, общ. Гулянци;

старо речно корито на р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;

старо речно корито на р. Искър след с. Койнаре посока с. Глава, общ.Червен бряг;

баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;

старо речно корито на р.Златна Панега край гр. Червен бряг, общ. Червен бряг;

старо речно корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци и в землището на с. Българене, общ. Левски;

старо речно корито на р. Осъм при гр. Левски;

старо речно корито на р. Осъм при с. Дебово, общ. Никопол;

старо речно корито на р. Осъм под с. Новачене, общ. Никопол;

стари речни корита на р. Осъм при с. Санадиново, общ. Никопол;

язовир при с. Муселиево, общ. Никопол;

старо речно корито на р. Искър при с. Брегаре, общ. Долна Митрополия;

яз. Еница, общ. Кнежа;

старо речно корито на р. Вит при с. Биволаре, общ. Долна Митрополия;

яз. Дрен, общ. Пордим.

Област Пловдив

яз. Домлян;

баластриера на с. Песнопой.

Област Разград

яз. Бяла пръст /Папаза/, гр. Разград.

Област Сливен

баластриера Мечкаревски дупки, с. Мечкарево;

баластриера Сливенска дупка, с. Мечкарево;

баластриера Крушарска дупка, с. Крушаре;

яз. Ябланово, общ. Котел;

яз. Шивачево, общ. Твърдица;

централен напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово.

Област София

яз. Панчарево;

яз. Жеков вир, общ. Пирдоп;

яз. Мрамор, с. Волуяк;

яз. Джаков мост, общ. Ихтиман;

яз. Джурджин дол;

яз. Горна Малина;

яз. Мърчаево;

баластриера Враждебна (извън границите на летище София);

баластриера Долни Богров;

баластриера Негован;

баластриера Чепинци;

баластриера Челопечене.

Област Стара Загора

баластриери в землището на с. Ягода, община Мъглиж;

баластриери в землището на с. Шаново, община Мъглиж;

баластриери в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;

баластриери в землището на с. Зимница, община Мъглиж;

баластриери в землището на с. Тулово (Аксаков гьол), община Мъглиж;

баластриери в землището на с. Розово (Средните две езера), община Казънлък.

Област Хасково

старо речно корито край с. Злато поле (западната част на водоема), общ. Димитровград;

яз. Иваново, до с. Иваново, общ. Харманли;

яз. Доситеево, общ. Харманли;

яз. Смирненци, общ. Харманли;

яз. Жълти бряг, с. Жълти бряг, общ. Стамболово;

яз. Левка /новия/, общ. Свиленград;

яз. Синапово (големия), общ. Тополовград;

яз. Ябълково (големия), общ. Димитровград.

Област Шумен

баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен.

Област Ямбол

баластриери “Гърлата”, гр. Ямбол;

баластриери в местност “Долен герен”, гр. Елхово;

отводнителен канал “Дере – 3”, землището на с. Безмер;

яз. Болярско – 2, с. Болярско.

Внимание, только СЕГОДНЯ!